ว่าที่พันตรี ยุทธการ โกษากุล

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

 โครงสร้างองค์กร

 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

  

วิสัยทัศน์

 

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ได้รับความเป็นธรรม อย่างทั่วถึง

เทียบเท่าระดับสากล

 

     

599110
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1262
1821
6305
577641
49819
47854
599110

Your IP: 192.168.2.69
2021-01-27 17:42

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Post on 27 มีนาคม 2563
by Phitsanulok
ฮิต: 483
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (1.จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลจ องค์กรนจ.(สหภาพแรงงาน).doc)1.จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลจ องค์กรนจ.(สหภาพแรงงาน).doc 83 kB
Download this file (10.ตรวจรับรองจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงาน.doc)10.ตรวจรับรองจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงาน.doc 61 kB
Download this file (11.การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (1).doc)11.การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (1).doc 70 kB
Download this file (12.การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.doc)12.การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ.doc 75 kB
Download this file (13.การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย).doc)13.การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย).doc 68 kB
Download this file (14.การอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทำงานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น..doc)14.การอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทำงานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น..doc 76 kB
Download this file (2.จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลจ องค์กรนจ.(สมาคมนายจ้าง).doc)2.จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลจ องค์กรนจ.(สมาคมนายจ้าง).doc 82 kB
Download this file (3.จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลจ องค์กรนจ.(สหพันธ์ สภาองค์กร).doc)3.จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลจ องค์กรนจ.(สหพันธ์ สภาองค์กร).doc 90 kB
Download this file (4.จดทะเบียนข้อบังคับองค์กรลจ องค์กรนจ.(เอกชน).doc)4.จดทะเบียนข้อบังคับองค์กรลจ องค์กรนจ.(เอกชน).doc 65 kB
Download this file (5.จดทะเบียนกรรมการองค์กรลจ องค์กรนจ.(เอกชน).doc)5.จดทะเบียนกรรมการองค์กรลจ องค์กรนจ.(เอกชน).doc 67 kB
Download this file (6.จดทะเบียนควบองค์กรลจ องค์กรนจ.(เอกชน).doc)6.จดทะเบียนควบองค์กรลจ องค์กรนจ.(เอกชน).doc 101 kB
Download this file (7.จดทะเบียนข้อตกลง (เอกชน).doc)7.จดทะเบียนข้อตกลง (เอกชน).doc 66 kB
Download this file (8.จดทะเบียนคำชี้ขาด (Repaired).doc)8.จดทะเบียนคำชี้ขาด (Repaired).doc 61 kB
Download this file (9.จดทะเบียนข้อตกลง (รัฐวิสาหกิจ) (Repaired).doc)9.จดทะเบียนข้อตกลง (รัฐวิสาหกิจ) (Repaired).doc 62 kB