ว่าที่พันตรี ยุทธการ โกษากุล

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

 โครงสร้างองค์กร

 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

  

วิสัยทัศน์

 

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ได้รับความเป็นธรรม อย่างทั่วถึง

เทียบเท่าระดับสากล

 

     

599045
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1197
1821
6240
577641
49754
47854
599045

Your IP: 192.168.2.69
2021-01-27 16:58

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

Post on 20 มิถุนายน 2561
by Phitsanulok
ฮิต: 1157

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ

รายนาม

เริ่มวาระ - สิ้นสุดวาระ

1

นายประพันธ์ เมนะคงคา

5 มิ.ย.10 - 20 ม.ค.17

2

นายปราโมทย์ เถรแก้ว

20 ม.ค.17 - 1 ธ.ค.17

3

นายวงศ์ จั่นทอง

1 ธ.ค.17 - 20 ก.พ.21

4

นายภิญโญ ศรีเมือง

20 ก.พ.21 - 31 มี.ค.27

5

นางสาวรุจิระ นพจรูญศรี

31 มี.ค.27 - 10 พ.ค.31

6

นางสาวอาภา จันทราศรี

10 พ.ค.31 - 13 พ.ย.34

7

นางสาวพิยดา ลิ่วเฉลิมวงศ์

14 ธ.ค.34 - 3 ก.ค.35

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ

รายนาม

เริ่มวาระ - สิ้นสุดวาระ

8

นายสวัสด์ เรืองฉาย

3 ก.ค.35 - 30 มิ.ย.37

9

นายสุรพล พุดทองคำ

29 ส.ค.37 - 30 ม.ค.41

10

นางสาวทิพากร อุดมมณีสุวัฒน์

30 ม.ค.41 - 16 ต.ค.43

11

นายวิทยา วิทยาศรัย

16 ต.ค.43 - 27 ต.ค.46

12

นายยุทธชัย พิพัฒน์ภักดีเดช

27 ต.ค.46 - 31 พ.ค.47

13

นางดวงกมล คชหิรัญ

1 มิ.ย.47 - 21 พ.ย.51

14

นางวันทนีย์ บุญเสมอ

24 พ.ย.51 - 30 ก.ย.56

15

นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล

29 พ.ย.56 - 29 ก.ย.58

16

นายพิชัย มัจฉากล่ำ

30 ก.ย.58 - 30 ก.ย.58

17

นายอำนวย มากทรัพย์

11 ม.ค.59 - 3 พ.ย.59

18

นายยุทธการ โอวาสิทธิ์

4 พ.ย.59 - 5 ม.ค.61

19

นางเพชรรัตน์ โสตถิโภคา

30 พ.ค.61 – 30 ก.ย.61

20

นางสาวสุภาพร โพธิ์มัจฉา

7 ต.ค.62 – 13 ธ.ค.62

21

นายอำนวย มากทรัพย์

2 มี.ค.63 – 31 ต.ค.63

22

ว่าที่พันตรี ยุทธการ โกษากุล

2 พ.ย.63 – ปัจจุบัน