สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

 

                                                                                                                    

              นางสาวสุภาพร โพธิ์มัจฉา

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

167321
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
105
295
105
165230
4065
8036
167321

Your IP: 192.168.2.69
2019-11-17 07:37

ITA

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (การพัฒนาบุคลากร.pdf)การพัฒนาบุคลากร.pdf 376 kB
Download this file (การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf)การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร.pdf 108 kB
Download this file (การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่.pdf)การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่.pdf 516 kB
Download this file (ขั้นตอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf)ขั้นตอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf 132 kB
Download this file (นโยบาย การดำเนินงาน หลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf)นโยบาย การดำเนินงาน หลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf 875 kB
Download this file (นโยบายต่อต้านการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน.pdf)นโยบายต่อต้านการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน.pdf 90 kB
Download this file (มาตรการการใช้วัสดุและครุภัณฑ์.pdf)มาตรการการใช้วัสดุและครุภัณฑ์.pdf 504 kB
Download this file (มาตรการต้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต.pdf)มาตรการต้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต.pdf 124 kB
Download this file (มาตรฐานการให้บริการ.pdf)มาตรฐานการให้บริการ.pdf 426 kB
Download this file (รายงานผลการป้องกันการทุจริต.pdf)รายงานผลการป้องกันการทุจริต.pdf 120 kB
Download this file (รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf)รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf 42 kB
Download this file (สรุปผลความพึงพอใจ ด้านการให้บริการ.pdf)สรุปผลความพึงพอใจ ด้านการให้บริการ.pdf 153 kB
Download this file (แนวปฏิบัติการร้องเรียน ร้องทุกข์.pdf)แนวปฏิบัติการร้องเรียน ร้องทุกข์.pdf 132 kB
Download this file (แบบรายงานข้อมูลสาธารณะ OIT.pdf)แบบรายงานข้อมูลสาธารณะ OIT.pdf 127 kB
Download this file (แผนการควบคุมภายในและการควบคุมความเสี่ยง.pdf)แผนการควบคุมภายในและการควบคุมความเสี่ยง.pdf 2489 kB
Download this file (แผนการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน.pdf)แผนการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน.pdf 1233 kB
Download this file (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการเบิกจ่าย รอบ 6 เดือน.pdf)แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการเบิกจ่าย รอบ 6 เดือน.pdf 132 kB
Download this file (แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม 2562-วัสดุสำนักงาน  6 เดือนหลัง.pdf)แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม 2562-วัสดุสำนักงาน 6 เดือนหลัง.pdf 50 kB
Download this file (แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม 2562-วัสดุสำนักงาน  6 เดือนแรก.pdf)แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม 2562-วัสดุสำนักงาน 6 เดือนแรก.pdf 50 kB
Download this file (แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม 2562-วัสดุโครงการ.pdf)แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม 2562-วัสดุโครงการ.pdf 58 kB