053433
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
101
327
2464
48726
8166
9424
53433

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-24 08:27

การตรวจบูรณาการด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายใต้โครงการ (Safety Thailand) จังหวัดพิษณุโลก

Post on 02 สิงหาคม 2560
by Phitsanulok
ฮิต: 42

การตรวจบูรณาการด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายใต้โครงการ (Safety Thailand) จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 -16.00 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ อุตมอ่าง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และคณะทำงานฯ ประกอบด้วยผู้แทน สำนักงานอุตสหกรรมจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัด ร่วมเข้าตรวจบูรณาการด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โดยชี้แจงในเรื่องการทำงานในที่อับอากาศ การทำงานบนที่สูง และการป้องกันระงับอัคคีภัย ให้ปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย ตามมาตรการ 3:3:2 ภายใต้โครงการ safety thailand และการส่งเสริมสนับสนุนให้กู้เงินกองทุนความปลอดภัยฯ ณ อู่รวมรัตน์การช่าง เลขที่ 600/62 ถนนพระองค์ขาว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ประเภทกิจการ การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมยานยนต์ มีลูกจ้างจำนวน 45 คน มีนางจุฑารัตน์ ชาญชุตินันต์ เป็นเจ้าของสถานประกอบกิจการ ไม่มีการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ