062855
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
148
178
1519
58072
7822
9766
62855

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-23 14:55

สสค.พิษณุโลก เชิญสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาฯ การจัดการด้านความปลอดภัยฯ สปก.ขนาดกลาง

Post on 03 สิงหาคม 2560
by Phitsanulok
ฮิต: 51

สสค.พิษณุโลก เชิญสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาฯ การจัดการด้านความปลอดภัยฯ สปก.ขนาดกลาง

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ อุตมอ่าง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนายชลิต ปรังพันธุ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เชิญผู้บริหารบริษัท ซี พี แอล จำกัด ประกอบกิจการผลิตปูนซีเมนต์ ให้มาพบตามนโยบายมาตรการเร่งด่วนด้านความปลอดภัยในการทำงาน (3:3:2) ซึ่งเป็นการสอบถามการบริหารความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบการที่มีสถิติการประสบอันตรายสูง มีลูกจ้างจำนวน 183 คน ตั้งอยู่เลขที่ 59/2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมอบให้นายฤทธิรงค์ เนียมหอม ผู้จัดการฝ่ายผลิต และนายสำราญ มาแจ้ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานเข้าพบ ผลการตรวจปรากฎว่า นายจ้างปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานแล้ว เพียงแต่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ ยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับทุกคนปฎิหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดด้วย ทั้งนี้ ไม่มีการใช้แรงงานเด็กและใช้แรงงานบังคับแต่อย่างใด ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก