053436
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
104
327
2467
48726
8169
9424
53436

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-24 08:27

สสค.พิษณุโลก ตรวจบูรณาการด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายใต้โครงการ (Safety Thailand) จังหวัดพิษณุโลก

Post on 03 สิงหาคม 2560
by Phitsanulok
ฮิต: 68

สสค.พิษณุโลก ตรวจบูรณาการด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายใต้โครงการ (Safety Thailand) จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ อุตมอ่าง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นำคณะทำงานฯ ประกอบด้วยผู้แทน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ร่วมเข้าตรวจบูรณาการด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โดยชี้แจงในเรื่องการทำงานในที่อับอากาศ การทำงานบนที่สูง และการป้องกันระงับอัคคีภัย ให้ปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย ตามมาตรการ 3:3:2 ภายใต้โครงการ safety thailand และการส่งเสริมสนับสนุนให้กู้เงินกองทุนความปลอดภัยฯ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมพิรามชัยศิริ 1 เลขที่ 7 หมู่ที่ 3 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ประเภทกิจการ โรงสีข้าว มีลูกจ้าง 14 คน มีนายวิชัย จารุศิริพิพัฒน์ เป็นเจ้าของกิจการ 
ผลการตรวจ ปรากฎว่า 
1. นายจ้างยังไม่ได้ติดข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง
2. นายจ้างยังไม่ได้แต่งตั้ง จป.ระดับต่าง ๆ
3. นายจ้างยังไม่ได้จัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
ทั้งนี้ พนักงานตรวจความปลอดภัยฯ จะได้มีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติ ภายใน 30 วัน และไม่มีการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ