0618f022a2c4df7a126b6fbec0104072.jpg

8b7af4b9aba8710a27d2f60f252efd43.jpg

016318
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
237
181
613
14609
4776
5516
16318

Your IP: 192.168.2.69
2017-09-26 14:24

สสค.พิษณุโลก ตรวจบูรณาการด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายใต้โครงการ (Safety Thailand) จังหวัดพิษณุโลก

Post on 04 สิงหาคม 2560
by Phitsanulok
ฮิต: 15

สสค.พิษณุโลก ตรวจบูรณาการด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายใต้โครงการ (Safety Thailand) จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ อุตมอ่าง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นำคณะทำงานฯ ประกอบด้วยผู้แทน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเข้าตรวจบูรณาการด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โดยชี้แจงในเรื่องการทำงานในที่อับอากาศ การทำงานบนที่สูง และการป้องกันระงับอัคคีภัย ให้ปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย ตามมาตรการ 3:3:2 ภายใต้โครงการ safety thailand และการส่งเสริมสนับสนุนให้กู้เงินกองทุนความปลอดภัยฯ ณ บริษัท โรงสีเกาะแก้วเจริญธัญญา 2 จำกัด เลขที่ 555 หมู่ 7 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประเภทกิจการโรงสีข้าว มีลูกจ้าง 16 คน