053423
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
91
327
2454
48726
8156
9424
53423

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-24 08:26

สสค.พิษณุโลก ตรวจบูรณาการด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายใต้โครงการ (Safety Thailand) จังหวัดพิษณุโลก

Post on 04 สิงหาคม 2560
by Phitsanulok
ฮิต: 51

สสค.พิษณุโลก ตรวจบูรณาการด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการภายใต้โครงการ (Safety Thailand) จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ อุตมอ่าง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นำคณะทำงานฯ ประกอบด้วยผู้แทน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเข้าตรวจบูรณาการด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โดยชี้แจงในเรื่องการทำงานในที่อับอากาศ การทำงานบนที่สูง และการป้องกันระงับอัคคีภัย ให้ปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย ตามมาตรการ 3:3:2 ภายใต้โครงการ safety thailand และการส่งเสริมสนับสนุนให้กู้เงินกองทุนความปลอดภัยฯ ณ บริษัท โรงสีเกาะแก้วเจริญธัญญา 2 จำกัด เลขที่ 555 หมู่ 7 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประเภทกิจการโรงสีข้าว มีลูกจ้าง 16 คน