053434
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
102
327
2465
48726
8167
9424
53434

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-24 08:27

สสค.พิษณุโลก ออกให้บริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

Post on 16 สิงหาคม 2560
by Phitsanulok
ฮิต: 58

สสค.พิษณุโลก ออกให้บริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางอัจฉรา เตระจิตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยนางอักษิญา สายมา เจ้าพนักงานแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดทุ่งอ้ายโห้ หมู่ที่ 1 (บ้านทุ่งอ้ายโห้) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายธัชชัย สีสุวรรณ เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมที่นำไปร่วมออกหน่วยให้บริการ ได้แก่ 1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก เพื่อรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายการเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงาน 2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป 3) การส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง 4) แจกเอกสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ มีผู้รับบริการจำนวน 110 คน