8b7af4b9aba8710a27d2f60f252efd43.jpg

040837
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
246
248
2282
36962
4994
5425
40837

Your IP: 192.168.2.69
2018-01-19 09:45

สสค.พิษณุโลก สอบข้อเท็จจริงนายจ้างกรณีถังบรรจุแก๊สออกซิเจนระเบิด

Post on 01 กันยายน 2560
by Phitsanulok
ฮิต: 50

           วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 . สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ อุตมอ่าง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนายชลิต ปรังพันธุ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับพนักงานตรวจความปลอดภัย ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน 6 (นครสวรรค์) เชิญนายวุฒิเศรษฐ ไกรเลิศโสภณ หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส เพื่อสอบสวนอุบัติเหตุ กรณีถังบรรจุแก๊สออกซิเจนระเบิด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นผลให้นายสุชาติ ประสาทแก้ว ลูกจ้างเสียชีวิต และมีลูกจ้างบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน 2 คน จากการสอบสวนอุบัติเหตุ พบว่านายจ้างปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน มาตรา 14 ให้นายจ้างแจ้งลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย พ.. 2549 ข้อ 3   ให้นายจ้างจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบกิจการ นำเสนอจังหวัด และส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไป