0618f022a2c4df7a126b6fbec0104072.jpg

8b7af4b9aba8710a27d2f60f252efd43.jpg

016231
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
150
181
526
14609
4689
5516
16231

Your IP: 192.168.2.69
2017-09-26 05:45

สสค.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานข้อมูลสถานประกอบการเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2560

Post on 11 กันยายน 2560
by Phitsanulok
ฮิต: 17

วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวกุลสิรา แก้วสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานข้อมูลสถานประกอบการเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถานประกอบการแต่ละประเภทเพื่อจัดทำกลุ่มความเสี่ยง พิจารณาแผนการออกตรวจสถานประกอบการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมออกแบบการตรวจติดตามให้ครอบคลุมสถานประกอบการทุกประเภทที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ และพิจารณาออกแบบการรายงานผลการตรวจสถานประกอบการ