062870
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
163
178
1534
58072
7837
9766
62870

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-23 14:56

สสค.พิษณุโลก ร่วมประชุมคณะทำงานข้อมูลสถานประกอบการเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2560

Post on 11 กันยายน 2560
by Phitsanulok
ฮิต: 57

วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวกุลสิรา แก้วสุข นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานข้อมูลสถานประกอบการเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถานประกอบการแต่ละประเภทเพื่อจัดทำกลุ่มความเสี่ยง พิจารณาแผนการออกตรวจสถานประกอบการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมออกแบบการตรวจติดตามให้ครอบคลุมสถานประกอบการทุกประเภทที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ และพิจารณาออกแบบการรายงานผลการตรวจสถานประกอบการ