062871
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
164
178
1535
58072
7838
9766
62871

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-23 14:56

สสค.พิษณุโลก ร่วมออกให้บริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

Post on 13 กันยายน 2560
by Phitsanulok
ฮิต: 59

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.00 . นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ อุตมอ่าง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางอักษิญา สายมา ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดเชิงหวาย หมู่ที่ 3 บ้านเชิงหวาย ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมที่นำไปร่วมออกหน่วยให้บริการ ได้แก่ 1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก เพื่อรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายการเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงาน 2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป 3) การส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงานให้แก่แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง และ 4) แจกเอกสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ มีผู้รับบริการจำนวน 110 คน