8b7af4b9aba8710a27d2f60f252efd43.jpg

040819
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
228
248
2264
36962
4976
5425
40819

Your IP: 192.168.2.69
2018-01-19 09:43

กิจกรรมสร้างความผูกพันของบุคลากรสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

Post on 18 กันยายน 2560
by Phitsanulok
ฮิต: 41

      สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันของบุคลากรสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 - 17 กันยายน 2560  มีนายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม   มีเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความผูกพันของบุคลากรสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 13 คน  ณ อาคารดุสิตา อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดการสัมมนาประกอบด้วย

      1. การวางแผนกำลังคนสำนักงานเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศ

      2. การปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานในจังหวัดพิษณุโลกได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดและลดสถิติการประสบอันตรายตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน

      3. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เล่นเกมส์ The killer ผู้ชนะเกมส์มีจำนวน 3 คน ได้แก่ นายยุทธการ โอวาสิทธิ์  นางสาวกุลสิรา แก้วสุข  และนางอักษิญา สายมา

      4. ร่วมกันทำอาหารโดยนางฉวีวรรณฯ นางสุวภัทรฯ นางสมบุญฯ นางอักษิญาฯ นางสาวณัฐฐินันท์ฯ  และนางจันทร์แรมฯ

      5. รับประทานอาหารร่วมกัน

      สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลกสรุปผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวแล้ว  คาดว่าจะสามารถพัฒนาการทำงาน  และรองรับนโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในปี 2561 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ