การรับคำร้อง Delivery

ขั้นตอนการรับคำร้อง

คู่มือการใช้งาน Line Official ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

ประเมินมาตรการ Thai Stop Covid Plus สำหรับสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน

 

 

 

 

ข้อมูลผู้บริหารสำนักงาน

Post on 18 มีนาคม 2563
by Phitsanulok
ฮิต: 1895

  

นายธานี พาเขียว

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

โทร. 08 1886 3486

ID line 0818863486

 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โทร 0 5525 8869 , 0 5528 2191

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : http://phitsanulok.labour.go.th

Facebook : สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก